Teknologia

Toteutamme web-sovellukset Java EE tai IBM Lotus Domino alustalle. Lotus Domino on monipuolinen paketti, joka sisältää mm. tietokannan, sovellusalustan, sovelluskehitystyökalut, sähköpostipalvelut ja tietoturvaominaisuudet. Tärkeimmät käyttämämme sovelluskehitysteknologiat ovat:

JSF2 (JavaServer Faces). JSF on osa Java EE-kokonaisuutta ja yhdessä CDI bean teknologian se kanssa mahdollistaa tehokkaan MVC (Model View Controller)-arkkitehtuuriin perustuvan sovelluskehityksen.

PrimeFaces. Käytämme tätä johtavaa ja erittäin monipuolista käyttöliittymäkomponenttikirjastoa JSF-sovellusten käyttöliittymän rakentamiseen.

HTML5. Uusin HTML-standardi.

CSS3. Uusin web-tyylistandardi.

JavaScript (client- ja server side). Client side JavaScript on selvästi yleisin web sivujen selaimessa käyttämä ohjelmointikieli. Server side JavaScriptiä käytämme palvelinpään logiikan ohjelmoimiseen.

JavaScript frameworks: Dojo, jQuery, ExtJS. JavaScript-kirjastokokoelmat mahdollistavat koodin kirjoittamisen nopeasti käyttäen testattuja komponentteja.

Ajax. Ajaxia käytetään vaihtamaan tietoa selaimen ja palvelimen välillä taustalla niin, ettei koko web-sivua tarvitse ladata uudelleen.

JSON. JavaScript Object Notation on yksinkertainen tiedonsiirtomuoto, jota on helppo käyttää JavaScript-ohjelmissa.

XML. XML on yleisin tiedonsiirrossa käytetty tiedostomuoto ja sitä käytetään myös tiedon tallentamiseen. XML on kuvauskieli ja XML-muotoinen tieto on myös helposti ihmisen luettavissa.

XPages ja Extension Library. Dominon uusi Java Server Faces (JSF)-pohjainen sovelluskehitysväline. XPages Extension Library on laajennusmoduli, joka tehostaa XPage-sovelluskehitystä mahdollistaen mm. mobiilisovellusten teon helposti.

Java. Java lienee nykyään maailman yleisin ohjelmointikieli, jota mekin enenevässä määrin käytämme sovellusten palvelinpään ohjelmointiin.

LotusScript. Dominon oma Visual Basic-tyylinen ohjelmointikieli.

Lotus @Formulas. Formula-kielellä on mahdollista tehdä suorituskykyistä koodia nopeasti. Kieli on kuitenkin ominaisuuksiltaan rajoittunut ja sopii usein osaksi sovelluskokonaisuutta.

SAML. Toteutamme SSO (Single sign-on) ratkaisut Shibboleth-teknologialla.

Web Services. Web service-standardin mukaisilla ohjelmointirajapinnoilla eri puolella verkkoa olevat tietokoneet voivat vaihtaa tietoja keskenään. Esim. Suomessa sijaitseva palvelin kutsuu Tokiossa sijaitsevaa palvelinta pyytäen ja saaden vastauksena halutun osakkeen ajantasaisen kurssitiedon.

Olemme kehittäneet myös omat JavaScript-, Java- ja LotusScript-komponenttikirjastot, jotka mahdollistavat nopean ja laadukkaan ohjelmistokehityksen.


Sovellustalo Alestalo & Haaramo © x 2024