Toteuttamiamme web-sovelluksia

Olemme tehneet yli 100 erilaista web-sovellusta, joista tässä muutamia esimerkkejä:
 

Suuryrityksen rekrytointipalvelu

Olemme toteuttaneet kolmen eri suuryrityksen internet-pohjaisen rekrytointijärjestelmän. Järjestelmä sisältää mm. rekrytointiin liittyvän hyväksyntä-prosessin, työpaikkojen julkaisun internettin, työpaikkahakemusten käsittelyn ja raportoinnin.
 

Uutispalvelu

Suuryritys tarvitsi web-kanavan sisäisten uutisartikkeleiden julkaisuun. Toteutimme ratkaisun, jossa eri tyyppisiä artikkeleita kuvineen ja videoineen editoidaan useampien henkilöiden toimesta ja ne julkaistaan halutulla prioriteetillä halutulla hetkellä. Samassa sovelluksessa on useita eri uutispalveluita. Pääpalvelu näyttää uusimmat artikkelit yrityksen sisäisellä kotisivulla. Artikkelit ovat valinnan mukaan joko kaikille avoimia tai vain tietyille käyttäjäryhmille. Lukijat voivat kommentoida ja arvostella artikkeleita. Käyttäjät voivat tilata artikkelivirtoja RSS-syötteinä valitsemiensa kriteerien mukaisesti. Artikkeleita voi selailla eri tavoilla, mm. tag-pilveen perustuen.
 

Tekstiviestisovellukset

Käyttäjät voivat lähettää kaksisuuntaisia SMS-viestejä sähköpostilla (vastaus tulee takaisin sähköpostiin), web-lomakkeella (vastaus tulee sovellukseen) tai XML-massalähetyksellä (vastaus tulee sovellukseen) . Vastaukset voidaan konfiguroida tulemaan myös haluttuun puhelinnumeroon.
 

Team-tool

Web-pohjainen tietojärjestelmä suuryrityksen ryhmien sisäiseen tiedon välitykseen. Ohjelmisto sisältää mm. projektin dokumentoinnin, tehtävät ja kokoukset. Järjestelmä integroitiin yrityksen portaaliin ja Microsoft Exchange järjestelmään.
 

Kysely-sovellukset

Olemme toteuttaneet monta suuryritysten kysely-sovellusta, joissa esim. kaikkille yrityksen työntekijöille lähetetään kysely erilaisista työhön liittyvistä asioista. Olemme myös toteuttaneet "self-service" kysely-työkalun, joka mahdollistaa kysenlyn määrittelemisen vain selainta käyttämällä.
 

Telakan tietojärjestelmä

Telakan tietojärjestelmä on veneiden talvisäilytyspaikoille suunniteltu web-pohjainen tietojärjestelmä. Asiakas voi talvisäilytyksen lisäksi tilata yli sata erilaista huoltotoimenpidettä veneelleen. Järjestelmä sisältää mm. tarjousten hyväksyntä prosessin, työn seurannan, tunti-ja materiaalikirjanpidon, raportoinnin ja laskutuksen. Järjestelmä vähentää merkittävästi telakan henkilökunnan toimistotöihin kuluvaa aikaa. Lue lisää...
 

Puhelinluettelo

Suuryrityksen web-puhelinluettelo hakee perustiedot HR-järjestelmästä (Oracle) , kuvat kulkukorttipalvelimelta ja mahdollistaa omien tietojen editoinnin. Henkilöitä voi hakea erilaisilla käyttöliittymillä mukaanlukien mobiili- ja tekstiviestiliittymä. MS Exchenge integroinnin kautta haetaan henkilön ajantasainen kalenteristatus ja Sametime-serveriltä pikaviestistatus. Pikaviestinnän voi aloittaa suoraan puhelinluettelon henkilösivulta.
 

Palomuurien hallintasovellus

Suuryrityksen palomuurisääntöjen hyväksyntä-ja muutosprosessi on pitkä ja monimutkainen segmentoidussa tietoverkossa. Web-pohjainen hallintasovellus korvasi vanhan Excel pohjaisen järjestelmän. Uusi järjestelmä varmistaa että kaikki palomuurisäännön hyväksyntään tarvittavat tiedot tulevat heti oikein ja automatisoitujen viestien avulla nopeuttaa merkittävästi palomuurisääntöjen hyväksyntää yrityksessä. Uusi järjestelmä myös dokumentoi palomuurisäännöt ja antaa oikeille henkilöille tarvittavan näkyvyyden yrityksen palomuurisääntöihin.
 

Web site builder

Tämäkin sivusto on tehty "web site builder"-tuotteellamme. Sivusto voidaan rakentaa ja määritellä vain selainta käyttämällä.

 


Sovellustalo Alestalo & Haaramo © x 2024